• Bộ đàm dùng cho nhà hàng
    Giá bán
    Mua hàng