• Camera IP SONY
  Giá bán
  Mua hàng
 • http://thietbibuudien.com/uploads/products/p_25679_SONY-SNC-EB602R.jpg
  Camera IP hồng ngoại SONY SNC-EB632R

  Thời gian bảo hành:12 tháng tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Call 0915.26.36.36

 • http://thietbibuudien.com/uploads/products/p_25687_SonySNC-EB642R.jpg
  Camera IP hồng ngoại 2.13 SONY SNC-EB642R

  Thời gian bảo hành:12 tháng tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Call 0915.26.36.36

 • http://thietbibuudien.com/uploads/products/p_25681_Sony-SNC-VB770.jpg
  Camera IP không dây 12 Megapixels SONY SNC-VB770

  Thời gian bảo hành:12 tháng tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Call 0915.26.36.36

 • http://thietbibuudien.com/uploads/products/p_5776_Camera-IP-SONY-SNC-DH110.jpg
  Camera Dome IP SONY SNC-DH110

  Thời gian bảo hành:12 tháng tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Call 0915.26.36.36

 • http://thietbibuudien.com/uploads/products/p_8110_SONY-SNC-DH210T.jpg
  Camera Dome IP 3.0 SONY SNC-DH210T

  Thời gian bảo hành:12 tháng tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Call 0915.26.36.36

 • http://thietbibuudien.com/uploads/products/p_25667_SONY-SNC-XM637.jpg
  Camera IP Dome SONY SNC-XM637

  Thời gian bảo hành:12 tháng tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Call 0915.26.36.36

 • http://thietbibuudien.com/uploads/products/p_25669_SONY-SNC-HM662.jpg
  Camera IP Dome SONY SNC-HM662

  Thời gian bảo hành:12 tháng tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Call 0915.26.36.36

 • http://thietbibuudien.com/uploads/products/p_25683_Sony-SNC-VM772R.jpg
  Camera IP Dome không dây 20 SONY SNC-VM772R

  Thời gian bảo hành:12 tháng tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Call 0915.26.36.36

 • http://thietbibuudien.com/uploads/products/p_8121_SONY-SNC-ER580.jpg
  Camera PTZ IP SONY SNC-ER580

  Thời gian bảo hành:12 tháng tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Call 0915.26.36.36

 • http://thietbibuudien.com/uploads/products/36-p_8123_SONY-SNC-ER585H.jpg
  Camera PTZ IP SONY SNC-WR632C

  Thời gian bảo hành:12 tháng tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Call 0915.26.36.36

 • http://thietbibuudien.com/uploads/products/p_8123_SONY-SNC-ER585H.jpg
  Camera PTZ IP SONY SNC-ER585H

  Thời gian bảo hành:12 tháng tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Call 0915.26.36.36