• Bộ lưu điện cửa cuốn
  Giá bán
  Mua hàng
 • http://thietbibuudien.com/uploads/products/46-Capture.PNG
  Bộ lưu điện UPS santak BLAZER PRO 1000

  Thời gian bảo hành:24 tháng tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Call 0915.26.36.36

 • http://thietbibuudien.com/uploads/products/santak_LCD_mới__21669_std.png
  Bộ lưu điện UPS Santak True Online C6K-LCD

  Thời gian bảo hành:24 tháng tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Call 0915.26.36.36

 • http://thietbibuudien.com/uploads/products/12-True_Online_C10K__65929_zoom.jpg
  UPS Santak Online C10KSE (10KVA)

  Thời gian bảo hành:24 tháng tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Call 0915.26.36.36

 • http://thietbibuudien.com/uploads/products/31-True_Online_C10KE__48155__89765_zoom.jpg
  Bộ lưu điện UPS Santak True Online C10KE (10KVA)

  Thời gian bảo hành:24 tháng tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Call 0915.26.36.36

 • http://thietbibuudien.com/uploads/products/True_Online_C1KE__68888_std.jpg
  Bộ lưu điện UPS Santak True Online C1KE (1KVA)

  Thời gian bảo hành:24 tháng tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Call 0915.26.36.36

 • http://thietbibuudien.com/uploads/products/55-BLAZER_2000EH__28933_std.jpg
  Bộ lưu điện UPS Santak BLAZER 2000EH

  Thời gian bảo hành:24 tháng tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Call 0915.26.36.36

 • http://thietbibuudien.com/uploads/products/BLAZER_2000EH__28933_std.jpg
  Bộ lưu điện UPS Santak BLAZER 2000EH

  Thời gian bảo hành:24 tháng tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Call 0915.26.36.36

 • http://thietbibuudien.com/uploads/products/blazer__33600_std.png
  Bộ lưu điện santak Blazer 1000E

  Thời gian bảo hành:24 tháng tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Call 0915.26.36.36

 • http://thietbibuudien.com/uploads/products/BLAZER-600__34592_std.jpg
  UPS Santak BLAZER 600E

  Thời gian bảo hành:24 tháng tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Call 0915.26.36.36

 • http://thietbibuudien.com/uploads/products/BLAZER_800VA__01024_std.jpg
  UPS Santak BLAZER 800VA

  Thời gian bảo hành:24 tháng tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Call 0915.26.36.36

 • http://thietbibuudien.com/uploads/products/UPS_Santak_Online_C3KS2__52545_zoom.jpg
  UPS SANTAK TRUE ONLINE C10KS_NX

  Thời gian bảo hành:24 tháng tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Call 0915.26.36.36

 • http://thietbibuudien.com/uploads/products/18-True_Online_C10KE__48155__89765_zoom.jpg
  UPS SANTAK TRUE ONLINE 3C3-EX 40KS

  Thời gian bảo hành:24 tháng tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Call 0915.26.36.36