CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG G-LINK

http://thietbibuudien.com/uploads/products/ETE T-608C.jpg

Bộ chuông cửa hình màu ETE T-608C

Giá :2.500.000đ

http://thietbibuudien.com/uploads/products/T-960CL.jpg

Bộ chuông cửa hình Dimansi T-960CL

Giá :2.700.000đ

http://thietbibuudien.com/uploads/products/may-kho-nhiet-quick-850a.jpg

Máy khò nhiệt Quick 850A

Giá :950.000đ

http://thietbibuudien.com/uploads/products/Quick850a.jpg

Máy khò nhiệt Quick 850A

Giá :950.000đ

http://thietbibuudien.com/uploads/products/may-do-kim-loai-mini-handheld-metal-detector-md-300.jpg

Máy dò kim loại Mini Detector MD-300

Giá :1.050.000đ

http://thietbibuudien.com/uploads/products/34-Dien-thoai-khong-day-UNIDEN-AT4101-2.jpg

Điện thoại không dây UNIDEN AT4101-2

Giá :930.000đ

http://thietbibuudien.com/uploads/products/6-Dien-thoai-khong-day-UNIDEN-AT4100.jpg

Điện thoại không dây UNIDEN AT4100

Giá :520.000đ

http://thietbibuudien.com/uploads/products/31-Dien-thoai-khong-day-UNIDEN-AT4101.jpg

Điện thoại không dây UNIDEN AT4101

Giá :550.000đ