• Bộ đàm Baofeng
  Giá bán
  Mua hàng
 • https://thietbibuudien.com/uploads/products/bo-dam-baofeng- kbc-pt2500 (1).jpg
  Bộ đàm cầm tay Baofeng PT2500

  Thời gian bảo hành:12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Call 093.669.5555

 • https://thietbibuudien.com/uploads/products/bo-dam-baofeng- kbc-pt186 (5).jpg
  Bộ đàm cầm tay Baofeng PT186

  Thời gian bảo hành:12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Call 093.669.5555

 • https://thietbibuudien.com/uploads/products/bo-dam-baofeng- kbc-pt168 (4).jpg
  Bộ đàm cầm tay Baofeng PT168

  Thời gian bảo hành:12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Call 093.669.5555

 • https://thietbibuudien.com/uploads/products/bo-dam-baofeng- kbc-TC320 (1).png
  Bộ đàm cầm tay Baofeng TC320

  Thời gian bảo hành:12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Call 093.669.5555

 • https://thietbibuudien.com/uploads/products/bo-dam-baofeng- kbc-TC446s (1).jpg
  Bộ đàm cầm tay Baofeng TC446s

  Thời gian bảo hành:12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Call 093.669.5555

 • https://thietbibuudien.com/uploads/products/bo-dam-baofeng- kbc-TC508 (4).jpg
  Bộ đàm cầm tay Baofeng TC508

  Thời gian bảo hành:12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Call 093.669.5555

 • https://thietbibuudien.com/uploads/products/bo-dam-baofeng-hyt-tc600 (3).jpg
  Bộ đàm cầm tay Baofeng TC600

  Thời gian bảo hành:12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Call 093.669.5555

 • https://thietbibuudien.com/uploads/products/bo-dam-baofeng-hyt-tc500 (1).png
  Bộ đàm cầm tay Baofeng TC500

  Thời gian bảo hành:12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Call 093.669.5555

 • https://thietbibuudien.com/uploads/products/bo-dam-baofeng- kbc-pt196 (1).jpg
  Bộ đàm cầm tay Baofeng PT196

  Thời gian bảo hành:12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Call 093.669.5555

 • https://thietbibuudien.com/uploads/products/Baofeng BF888S.jpg
  Bộ đàm Baofeng BF888S

  Thời gian bảo hành:12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Call 093.669.5555

 • https://thietbibuudien.com/uploads/products/Baofeng UV-6 (VHF).jpg
  Bộ đàm Baofeng UV-6 (VHF)

  Thời gian bảo hành:12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Call 093.669.5555

 • https://thietbibuudien.com/uploads/products/Baofeng UV-82.jpg
  Máy bộ đàm Baofeng UV-82

  Thời gian bảo hành:12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Call 093.669.5555