• Bộ đàm dùng cho xây dựng.
  Giá bán
  Mua hàng
 • https://thietbibuudien.com/uploads/products/1-bo-dam-cam-tay-motorola-gia-re-0915263636 (1).jpg
  Bộ đàm cầm tay Motorola GP-3188Plus

  Thời gian bảo hành:24 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Call 093.669.5555

 • https://thietbibuudien.com/uploads/products/bo-dam-cam-tay-motorola-gia-re-0915263636 (16).jpg
  Bộ đàm cầm tay Motorola CP-1900

  Thời gian bảo hành:24 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Call 093.669.5555

 • https://thietbibuudien.com/uploads/products/bo-dam-cam-tay-motorola-gia-re-0915263636 (15).jpg
  Bộ đàm cầm tay Motorola GP-1100Plus

  Thời gian bảo hành:24 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Call 093.669.5555

 • https://thietbibuudien.com/uploads/products/bo-dam-cam-tay-motorola-gia-re-0915263636 (14).jpg
  Bộ đàm cầm tay Motorola GP-3588Plus

  Thời gian bảo hành:24 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Call 093.669.5555

 • https://thietbibuudien.com/uploads/products/bo-dam-cam-tay-motorola-gia-re-0915263636 (13).jpg
  Bộ đàm cầm tay Motorola GP-3588

  Thời gian bảo hành:24 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Call 093.669.5555

 • https://thietbibuudien.com/uploads/products/bo-dam-cam-tay-motorola-gia-re-0915263636 (12).jpg
  Bộ đàm Motorola CP-2279Plus

  Thời gian bảo hành:24 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Call 093.669.5555

 • https://thietbibuudien.com/uploads/products/bo-dam-cam-tay-motorola-gia-re-0915263636 (11).jpg
  Bộ đàm cầm tay Motorola CP126

  Thời gian bảo hành:24 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Call 093.669.5555

 • https://thietbibuudien.com/uploads/products/bo-dam-cam-tay-motorola-gia-re-0915263636 (10).jpg
  Bộ đàm Motorola GP3288

  Thời gian bảo hành:24 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Call 093.669.5555

 • https://thietbibuudien.com/uploads/products/bo-dam-cam-tay-motorola-gia-re-0915263636 (9).jpg
  Bộ đàm Motorola CP1400Plus

  Thời gian bảo hành:24 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Call 093.669.5555

 • https://thietbibuudien.com/uploads/products/bo-dam-cam-tay-motorola-gia-re-0915263636 (8).jpg
  Bộ đàm Motorola CP920

  Thời gian bảo hành:24 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Call 093.669.5555

 • https://thietbibuudien.com/uploads/products/bo-dam-cam-tay-motorola-gia-re-0915263636 (7).jpg
  Bộ đàm Motorola GP368Plus

  Thời gian bảo hành:24 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Call 093.669.5555

 • https://thietbibuudien.com/uploads/products/bo-dam-cam-tay-motorola-gia-re-0915263636 (6).png
  Bộ đàm cầm tay Motorola GP766

  Thời gian bảo hành:24 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Call 093.669.5555