• Bộ đàm Clarigo - SMP
  Giá bán
  Mua hàng
 • http://thietbibuudien.com/uploads/products/GP-318 UHF.JPG
  Bộ đàm Motorola GP 318

  Thời gian bảo hành:12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Call 0915.26.36.36

 • http://thietbibuudien.com/uploads/products/21-GP 6688.png
  Bộ đàm Motorola GP 668

  Thời gian bảo hành:24 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Call 0915.26.36.36

 • http://thietbibuudien.com/uploads/products/GP 6688.png
  Bộ Đàm Motorola GP 6688

  Thời gian bảo hành:24 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Call 0915.26.36.36

 • http://thietbibuudien.com/uploads/products/55-Motorola CP-1800.jpg
  Máy bộ đàm Motorola CP-1800

  Thời gian bảo hành:24 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Call 0915.26.36.36

 • http://thietbibuudien.com/uploads/products/GP 718.jpg
  Máy bộ đàm Motorola GP 718

  Thời gian bảo hành:24 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Call 0915.26.36.36

 • http://thietbibuudien.com/uploads/products/Motorola GP 739.jpg
  Máy bộ đàm Motorola GP 739

  Thời gian bảo hành:24 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Call 0915.26.36.36

 • http://thietbibuudien.com/uploads/products/GP-7500.jpg
  Bộ đàm cầm tay Motorola GP-7500 (8W)

  Thời gian bảo hành:24 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Call 0915.26.36.36

 • http://thietbibuudien.com/uploads/products/Clarigo Gp-600s.jpg
  Bộ đàm Motorola Clarigo Gp-600s

  Thời gian bảo hành:24 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  750.000đ

 • http://thietbibuudien.com/uploads/products/Clarigo V8.png
  Bộ đàm cầm tay Clarigo V8

  Thời gian bảo hành:24 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Call 0915.26.36.36

 • http://thietbibuudien.com/uploads/products/Clarigo 828.png
  Bộ đàm cầm tay Clarigo 828

  Thời gian bảo hành:24 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Call 0915.26.36.36

 • http://thietbibuudien.com/uploads/products/Clarigo 808.png
  Bộ đàm cầm tay Clarigo 808

  Thời gian bảo hành:24 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Call 0915.26.36.36

 • http://thietbibuudien.com/uploads/products/Clarigo 618.png
  Bộ đàm cầm tay Clarigo 618

  Thời gian bảo hành:24 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Call 0915.26.36.36